Δρ. Ανθή Aγρότου

Εκπαίδευση

 

  1. Απολυτήριο Γυμνασίου [Πρακτική Κατεύθυνση] – Γυμνάσιο Ακροπόλεως.  

 

  Τελικές Εξετάσεις Πιάνου [Grade 8 – Final] -  The Royal Schools of Music.                

 

1981 Β.A. Honours στα «Ελληνικά» - Bedford College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Αγγλία.

 

1985 Τελικές εξετάσεις «θεωρίας της Μουσικής» [Grade 8 – Final] - The Royal Schools of Music.

 

1987 Μεταπτυχιακό δίπλωμα «Μουσικοθεραπείας» - The Roehampton Institute of Higher Education, Πανεπιστήμιο του Surrey, Αγγλία.

 

1998 Διδακτορικό – Πανεπιστήμιο του Sheffield, Αγγλία.

                Τίτλος της διατριβής: "Psychodynamic Group Music Therapy with Profoundly Learning Disabled Residents and their Carers: Developing a Theory and Practice for the Realisation of Therapeutic Aims for Residents and the Acquirement of Therapist's Skills by Carers."  [Ψυχοδυναμική Μουσικοθεραπεία Ομάδας για Ενοικους με Σοβαρές Μαθησιακές Δυσκολίες και τους Φροντιστές τους: Αναπτύσσοντας μια Θεωρία και Πράξη για την Επίτευξη Θεραπευτικών Σκοπών για Ενοικους και Θεραπευτικών Δεξιοτήτων για Φροντιστές]. 

Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι

 

1. Εγγεγραμμένο μέλος του Συνδέσμου Μουσικοθεραπείας Κύπρου.

2. Εγγεγραμμένη επόπτρια μουσικοθεραπείας στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μουσικοθεραπευτών [registered supervisor EMTR].

3.  Μέλος της Συμβουλευτικής Συντακτικής Επιτροπής του Approaches: An Interdisciplinary Journal of Music Therapy.


 

Δημοσιεύσεις

 

1988    «A case-study: Lara», Journal of British Music Therapy, 2 (1): 17-23.

 

1993   «Spontaneous Ritualized Play in Music Therapy:  a Technical and

            Theoretical analysis» στο βιβλίο Music Therapy in Health and

            Education των T. Wigram και M. Heal [εκδότες].  Λονδίνο: Jessica

            Kingsley Publications.

 

1993   «Music Therapy in Cyprus»  στο βιβλίο Music Therapy: International

           Perspectives της C. D. Marnato [εκδότρια].  U.S.A.: Jeffrey Books

 

1993   «Orpheus, Marsyas and some other questions on Music Therapy:»

            Πρόλογος στο περιοδικό Journal of British Music Therapy, 7 (2): 2-3.

 

1994   «Isolation and the Multi-Handicapped Patient: an Analysis of the Music

           Therapist-Patient Αffects and Processes» στο περιοδικό The Arts in

           Psychotherapy, 21 (5): 359-365.

 

1996   «Ο έφηβος, η προϊστορία του και τα παραπτώματά του.  Υπάρχει

            νόημα στην τιμωρία;»  στο περιοδικό Παρουσία, Τεύχος 4, Καλοκαίρι

           1996: 93 -99.

 

2002 “Novel methodology in psychodynamic group music therapy: treating the   patients, training the carers” στα Πρακτικά του Δέκατου Παγκόσμιου Συνεδρίου Μουσικοθεραπείας: “Dialogue and Debate” Music Therapy in the 21st Century: A Contemporary Force for Change, 23-28 Ιουλίου 2002, Οχφόρδη, Αγγλία.

 

2008   “Music Therapy in Cyprus”, in Voices: An international Forum for Music Therapy

 

2013 Contributor for the International Dictionary of Music Therapy, edited by K. Kirkland, Canada: Routledge

 

2014  Μια συνέντευξη από τη Δώρα Παυλίδου:  «Το προσωπικό ταξίδι της Ανθής Αγρότου μέσα από την ανέλιξη της μουσικοθεραπείας στην Κύπρο».  Approaches: Μουσικοθεραπεία και Ειδική Μουσική Παιδαγωγική, 6 (1), 7 – 11.

 

2017 “Psychodynamic Group Music Therapy Facilitates Carers to Become Auxiliary Music Therapists,” στο βιβλίο Collaboration and Assistance in Music Therapy Practice των John Strange, Helen Odell-Miller και  Eleanor Richards [εκδότες], Λονδίνο: Jessica Kingsley Publications.
 

Δημιουργία και παραγωγή ντοκυμανταίρ

 

  1. Δημιουργία και παραγωγή ντοκυμανταίρ με τίτλο:  Ηχοι και Νοήματα:    

         Ομαδική Μουσικοθεραπεία με σοβαρά ανάπηρους ανθρώπους και τους

         λειτουργούς τους.  Εκτέλεση παραγωγής:  Lumiere services Ltd.

 

2002  Έκδοση του πιο πάνω ντοκυμανταίρ στα Αγγλικά, με τον τίτλο:  Group

          Music Therapy with people with profound learning disabilities and their

          carers.  H British Society of Music Therapy ανέλαβε την πώληση αυτού

          του ντοκυμανταίρ, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Δεκάτου Παγκοσμίου  

          Συνεδρίου Μουσικοθεραπείας, που έλαβε χώραν στην Οξφόρδη της

          Αγγλίας στις 23 – 28 Ιουλίου 2002.  [Τίτλος του Συνεδρίου: Dialogue

          and Debate:  Music Therapy in the 21st Century: A Contemporary

           Force for Change.] 

Διαλέξεις σε Συνέδρια

 

1. «Chaos and creativity: some aspects of music therapy techniques and processes» στο συνέδριο Arts Therapies Education - Our European Future, 5-7 Οκτωβρίου 1990, St. Albans, Αγγλία.

 

2. «An analysis of the music therapy process of two adolescent patients» στο ετήσιο συνέδριο του Ολλανδικού Συνδέσμου Θεραπειών Μέσω Τέχνης, 24 Νοεμβρίου 1990, Amersfoort, Ολλανδία.

 

3. «Μουσικοθεραπεία και το αυτιστικό παιδί» στο σεμινάριο Αυτισμός:  Η Σημερινή Πραγματικότητα, που οργανώθηκε από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, 25 Ιανουαρίου 1992, Λευκωσία.

 

4. «Spontaneous ritualized play in music therapy:  a technical and theoretical analysis» στο συνέδριο Music Therapy in Health and Education in the European Community, 1-4 Απριλίου 1992, Cambridge, Αγγλία.

 

5. «Μικρο-βήματα στο σκοτάδι: ανάλυση μουσικοθεραπευτικής διαδικασίας με έφηβο με πολλαπλές αναπηρίες»  στο συνέδριο Νοητική Καθυστέρηση:  Σύγχρονες Τάσεις και Εφαρμογές, που οργάνωσε η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων, 3-4  Δεκεμβρίου 1992, Λευκωσία.

 

6. «Isolation and the multi-handicapped patient:  an analysis of the music therapist-patient affects and processes» στο ΄Εβδομο Παγκόσμιο Συνέδριο Μουσικοθεραπείας, 19-23 Ιουλίου 1993, Vitoria-Gasteiz, Ισπανία.

 

  1. «Μουσικοθεραπεία με ομάδα ενοίκων ιδρυματικής στέγης και τους φροντιστές τους:  ένας χώρος δυναμικής ανάδυσης μη λεκτικών φαινομένων όλων των συμμετεχόντων» στο συνέδριο Νοητική Καθυστέρηση - ΄Εγκαιρη Παρέμβαση, που οργάνωσε η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων, 19-20 Νοεμβρίου 1994, Λευκωσία.

 

  1. “Novel methodology in psychodynamic group music therapy: treating the patients, training the carers”, στο Δέκατο Παγκόσμιο Συνέδριο Μουσικοθεραπείας, 23-28 Ιουλίου 2002, Οξφόρδη, Αγγλία.


 

Διαλέξεις σε Πανεπιστήμια

 

1. «Correlations between play and music therapy:  a theoretical and clinical analysis» στους φοιτητές μουσικοθεραπείας του Roehampton Institute of Higher Education, Πανεπιστήμιο του Surrey, Λονδίνο, Φεβρουάριος 1988.

 

2. «Parallels in the music therapy process of two adolescent patients with autistic traits» στους φοιτητές μουσικοθεραπείας των Hogeschool Midden Nederland του Amersfoort και  Nijmegen, Ολλανδία, 22 και 25 Νοεμβρίου 1990.

 

3. «Το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες και η έννοια της γνώσης:  Συσχετισμοί και Μουσικοθεραπευτικές εμπειρίες», στους φοιτητές του τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στα πλαίσια των Σεμιναρίων Ειδικής Εκπαίδευσης, Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου 1996.

 

4. «Psychological awakenings in profoundly and multiply handicapped people through their music therapy experience», στους φοιτητές μουσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου του Sheffield, Sheffield, 12 Νοεμβρίου 1996.

 

5.  «Ήχοι και Νοήματα: Ομαδική Μουσικοθεραπεία με Ψυχονοητικά Στερημένα Άτομα και τους Λειτουργούς τους», στους φοιτητές του τμήτματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στα πλαίσια των Σεμιναρίων Ειδικής Εκπαίδευσης, Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 1998.
 

Διαλέξεις σε Επαγγελματίες

 

1. «Methodology and processes of group music therapy with profoundly handicapped residents and their care-takers», στο κλειστό εργαστήρι επαγγελματιών θεραπευτών που ονομαζόταν “The Mental Handicap Workshop” της Κλινικής Tavistock, Λονδίνο, 18 Νοεμβρίου 1996.

 

2. «Clinical experiences of a personally-developed music therapy model with profoundly handicapped people and their care-takers»  στο κλειστό εργαστήρι επαγγελματιών του Mental Handicap Workshop της Κλινικής Tavistock, Λονδίνο, 17 Νοεμβρίου 1997.


 

΄Αλλες επαγγελματικές δραστηριότητες

 

1. Ετοιμασία και συμμετοχή σε τηλεοπτικό πρόγραμμα με θέμα «Μουσική και θεραπεία» (παραγωγή: Ρ.Ι.Κ. 1994).

 

2. Συμμετοχή στη Δεύτερη Διεθνή Εκπαιδευτική ΄Εκθεση, Λευκωσία, Φεβρουάριος 1995, με τα εξής:

 

α) Παραγωγή υλικού για ψυχοπαιδαγωγική στήριξη σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο Γυμνάσιο Αρχάγγελου Λακατάμειας.

 

β) Ταινία μουσικοθεραπείας με αποσπάσματα από τη μουσικοθεραπευτική  διαδικασία ομάδας παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Λακατάμειας.

 

3.      Συμμετοχή   στην Τρίτη   Διεθνή Εκπαιδεύτική   Έκθεση, Λευκωσία,

        Φεβρουάριος   1996, με το   ύλικό που αναφέρεται    πιο πάνω,

στην παράγραφο 1. (α)


 

4. Δημιουργία ταινίας με θέμα το προοίμιο του «΄Υμνου εις την Ελευθερίαν» του Διονύσιου Σολωμού (παραγωγή:  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 1996).

 

5. Τηλεοπτική παρουσίαση της ομάδας μουσικοθεραπείας με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, η οποία έλαβε χώραν από την 1.10.1994 μέχρι τις 30.5.1996 στο Γυμνάσιο Αρχαγγέλου-Λακατάμειας (παραγωγή: Σίγμα 1996).

 

6.     Τηλεοπτική παρουσίαση μιας τετράχρονης ομάδας μουσικοθεραπείας με ανθρώπους με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και τους λειτουργούς τους (παραγωγή: Τηλεοπτικός Σταθμός Αντέννα, 1999).

 

7.   Αναθεώρηση άρθρων για το επαγγελματικό περιοδικό Approahces:  Music Therapy and Special Music Education, 2014


 

Εργασία

 

2003 – συνεχίζεται    Ιδρυση Κέντρου Ψυχοδυναμικής Μουσικοθεραπείας.   

                                Κλινική εργασία ως ιδιώτης ψυχοδυναμική

                                μουσικοθεραπεύτρια.

 

2003 – συνεχίζεται   Καθηγήτρια στην Μουσική Ακαδημία Arte  [Ιδιωτική

                               Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης]

 

2003 – 2004            Ειδικός Επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

1999 – 2002             Με άδεια μητρότητας από το Υπουργείο Παιδείας και

                                Πολιτισμού.

 

1994 - 1999 Φιλόλογος στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία με μερική απόσπαση ως μουσικοθεραπεύτρια και ως συντονίστρια προγραμμάτων για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

 

1993 - 1994 Φιλοξενούμενη καθηγήτρια μουσικοθεραπείας στο Lemmens Institut, Κονσερβατόριο της Λουβαίν, Βέλγιο.

 

1987 - συνεχίζεται Μερική απασχόληση ως μουσικοθεραπεύτρια στη Στέγη «Νέα Ελεούσα» με παιδιά και ενήλικες με σοβαρή νοητική ή/και σωματική αναπηρία.

 

1990-1992 Μερική απασχόληση ως μουσικοθεραπεύτρια στη Σχολή Τυφλών «΄Αγιος Βαρνάβας».

 

1988 - 1989 Μερική απασχόληση ως μουσικοθεραπεύτρια στο Ειδικό Σχολείο «Ευαγγελισμός».

 

1987 - 1994 Ιδιωτική εργασία ως μουσικοθεραπεύτρια. 

Σχετική εμπειρία στον εθελοντικό τομέα

 

1. Συνιδρυτής και πρόεδρος [1988 – 1999] του ιδρύματος «΄Ελικα» Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

 

2. Μέλος της Ειδικής Επιτροπής για Μελέτη Τρόπων Παροχής Βοήθειας στα Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες, η οποία διορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  Η έκθεση παραδόθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού το Φθινόπωρο του 1992.

 

3. Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (Νόμος 117/89).