Διοικητική Δομή

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μαρτίνος Τιρίμος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΑΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πίτσα Σπυριδάκι

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κλαίρη Αγγελίδου
 

ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δρ. Ανθή Αγρότου 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Aντρη Σπυριδάκι

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας: